سلام ، به پرتال آموزشگاه فنی و حرفه ای رسا خوش آمدید

اخبار آموزشگاه

جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا

جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا

[av_heading tag='h1' padding='10' heading='جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا' color='custom-color-heading' style='' custom_font='#00ad08' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock size='' font_color='' ...
جشنواره زمستانه

جشنواره زمستانه

[av_heading tag='h2' padding='10' heading='جشنواره زمستانه آموزشگاه رسا' color='custom-color-heading' style='' custom_font='#00841e' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock size='' font_color='' ...
کارگاه مولوی شناسی

کارگاه مولوی شناسی

[av_heading tag='h2' padding='10' heading='کارگاه مولوی شناسی در شرکت نورد و لوله اهواز' color='custom-color-heading' style='' custom_font='#0c9300' size='' subheading_active='' subheading_size='15' ...
کارگاه عملی تجهیزات پزشکی

کارگاه عملی تجهیزات پزشکی

[av_heading tag='h2' padding='10' heading='کارگاه عملی تجهیزات پزشکی' color='custom-color-heading' style='' custom_font='#b02b2c' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_image src='https://www.rasafan....
نمایشگرهای LED الجی در جیتکس ۲۰۱۷

نمایشگرهای LED الجی در جیتکس ۲۰۱۷

[av_heading tag='h2' padding='10' heading='نمایشگرهای LED الجی در جیتکس ۲۰۱۷' color='custom-color-heading' style='' custom_font='#b02b2c' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock ...