سلام ، به پرتال آموزشگاه فنی و حرفه ای رسا خوش آمدید

u067eu06ccu0634u06afu0627u0645 u0648 u0645u0628u062au06a9u0631 u062fu0631 u0635u0646u0639u062a u062du0641u0627u0631u06cc
u067eu06ccu0634u06afu0627u0645 u0648 u0645u0628u062au06a9u0631 u062fu0631 u0635u0646u0639u062a u062du0641u0627u0631u06cc
u062eu062fu0645u0627u062a u067eu06ccu0634u0631u0641u062au0647 u062du0641u0627u0631u06cc u0628u0627 u062au0648u0644u06ccu062f u0633u0627u062fu06afu06cc u0646u0627u0645u0641u0647u0648u0645 u0627u0632 u0635u0646u0639u062a u0686u0627u067e u0648 u0628u0627 u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u0627u0632 u0637u0631u0627u062du0627u0646 u06afu0631u0627u0641u06ccu06a9 u0627u0633u062a.
u0627u0631u0627u0626u0647 u062au062cu0647u06ccu0632u0627u062a u0648 u062eu062fu0645u0627u062a u06a9u0627u0645u0644 u062du0641u0627u0631u06cc u0686u0627u0647
u0627u0631u0627u0626u0647 u062au062cu0647u06ccu0632u0627u062a u0648 u062eu062fu0645u0627u062a u06a9u0627u0645u0644 u062du0641u0627u0631u06cc u0686u0627u0647
u0627u06a9u062au0634u0627u0641 u0648 u062au0648u0644u06ccu062f u0627u0632 u0635u0646u0639u062a u0686u0627u067e u0648 u0628u0627 u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u0627u0632 u0637u0631u0627u062du0627u0646 u06afu0631u0627u0641u06ccu06a9 u0627u0633u062a. u0686u0627u067eu06afu0631u0647u0627 u0648 u0645u062au0648u0646 u0628u0644u06a9u0647 u0631u0648u0632u0646u0627u0645u0647 u0648 u0645u062cu0644u0647 u062fu0631 u0633u062au0648u0646 u0648 u0633u0637u0631u0622u0646u0686u0646u0627u0646 u06a9u0647 u0644u0627u0632u0645 u0627u0633u062a
u067eu06ccu0634u0631u0648 u062fu0631 u0627u062cu0631u0627 u0648 u062au0648u0633u0639u0647 u067eu0631u0648u0698u0647 u0647u0627
u067eu06ccu0634u0631u0648 u062fu0631 u0627u062cu0631u0627 u0648 u062au0648u0633u0639u0647 u067eu0631u0648u0698u0647 u0647u0627
u0639u0645u0644u06ccu0627u062a u062du0641u0627u0631u06cc u0646u0641u062a u0648 u06afu0627u0632 u0627u0632 u0635u0646u0639u062a u0686u0627u067e u0648 u0628u0627 u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u0627u0632 u0637u0631u0627u062du0627u0646 u06afu0631u0627u0641u06ccu06a9 u0627u0633u062a.

u0634u0631u06a9u062a u062eu062fu0645u0627u062a u062du0641u0627u0631u06cc u06afu0627u0632 u0648 u0646u0641u062a

u0645u0627 u0634u0631u06a9u062a u067eu06ccu0634u0631u0648 u062fu0631 u0627u06ccu0646 u0632u0645u06ccu0646u0647 u0647u0633u062au06ccu0645u060c u0645u0627 u0631u0627u0647 u062du0644 u0647u0627u06cc u062eu0627u0635u06cc u0628u0631u0627u06cc u0647u0631 u0645u0634u062au0631u06cc u0627u0631u0627u0626u0647 u0645u06cc u062fu0647u06ccu0645.

u0634u0631u06a9u062a u0645u0627 u0628u0627 u0647u062fu0641 u0627u0631u0627u0626u0647 u062eu062fu0645u0627u062a u062du0641u0627u0631u06cc u062fu0631 u062du0648u0632u0647 u0635u0646u0627u06ccu0639 u0628u0627u0644u0627u062fu0633u062au06cc u0646u0641u062a u0648 u06afu0627u0632 u0648 u067eu062au0631u0648u0634u06ccu0645u06cc u0648 u067eu0627u0644u0627u06ccu0634u06afu0627u0647 u0648u0628u0627 u0627u062au06a9u0627 u0628u0631 u062au062cu0631u0628u0647 40 u0633u0627u0644u0647 u0645u062fu06ccu0631u0627u0646 u062eu0648u062f u0648 u0634u0646u0627u062eu062a u062au062cu0647u06ccu0632u0627u062a u0627u06ccu062cu0627u062f u0634u062fu0647 u0627u0633u062a.

u062du0642u0648u0642 u0648 u0627u062eu0644u0627u0642 u062du0631u0641u0647 u0627u06ccu060c u0627u0639u062au0628u0627u0631 u06a9u0627u0631 u0645u0627u0633u062a

u0622u062eu0631u06ccu0646 u067eu0631u0648u0698u0647 u0647u0627

u0644u0637u0641u0627 u0622u062eu0631u06ccu0646 u067eu0631u0648u0698u0647 u0647u0627u06cc u0645u0627 u0631u0627 u062fu0631 u0633u0631u0627u0633u0631 u062cu0647u0627u0646 u0628u0631u0631u0633u06cc u06a9u0646u06ccu062f
جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا

جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا

جشنواره زمستانه

جشنواره زمستانه

همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای رسا با گروه ملی فولاد ایران

همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای رسا با گروه ملی فولاد ایران

استقبال دانشجویان دانشگاه آزاد از دوره های کوتاه مدت

استقبال دانشجویان دانشگاه آزاد از دوره های کوتاه مدت

کارگاه مولوی شناسی

کارگاه مولوی شناسی

چند پروژه دوره دکوراسیون اداری و MDF

چند پروژه دوره دکوراسیون اداری و MDF

u062eu062fu0645u0627u062a u0645u0627

u0645u0627 u0628u0647u062au0631u06ccu0646 u062eu062fu0645u0627u062a u0631u0627 u0628u0647 u0634u0645u0627 u0627u0631u0627u0626u0647 u0645u06ccu062fu0647u06ccu0645.
0
u0646u06ccu0631u0648u06cc u0627u0646u0633u0627u0646u06cc
0
u0633u0627u0644 u062au062cu0631u0628u0647 u06a9u0627u0631u06cc
0 %
u0631u0636u0627u06ccu062a u0645u0634u062au0631u06ccu0627u0646
0
u067eu0631u0648u0698u0647 u062fu0631 u062fu0633u062a u0627u062cu0631u0627
0
u067eu0631u0648u0698u0647 u0627u0646u062cu0627u0645 u0634u062fu0647

u0686u0631u0627 u0645u0627 u061f

u0644u0637u0641u0627 u0622u062eu0631u06ccu0646 u067eu0631u0648u0698u0647 u0647u0627u06cc u0645u0627 u0631u0627 u0645u0634u0627u0647u062fu0647 u06a9u0646u06ccu062f.

u0644u0648u0631u0645 u0627u06ccu067eu0633u0648u0645 u0645u062au0646 u0633u0627u062eu062au06afu06cc u0628u0627 u062au0648u0644u06ccu062f u0633u0627u062fu06afu06cc u0646u0627u0645u0641u0647u0648u0645 u0627u0632 u0635u0646u0639u062a u0686u0627u067e u0648 u0628u0627 u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647 u0627u0632 u0637u0631u0627u062du0627u0646 u06afu0631u0627u0641u06ccu06a9 u0627u0633u062a. u0686u0627u067eu06afu0631u0647u0627 u0648 u0645u062au0648u0646 u0628u0644u06a9u0647 u0631u0648u0632u0646u0627u0645u0647 u0648 u0645u062cu0644u0647 u062fu0631 u0633u062au0648u0646 u0648 u0633u0637u0631u0622u0646u0686u0646u0627u0646 u06a9u0647 u0644u0627u0632u0645 u0627u0633u062a u0648 u0628u0631u0627u06cc u0634u0631u0627u06ccu0637 u0641u0639u0644u06cc u062au06a9u0646u0648u0644u0648u0698u06cc u0645u0648u0631u062f u0646u06ccu0627u0632 u0648 u06a9u0627u0631u0628u0631u062fu0647u0627u06cc u0645u062au0646u0648u0639 u0628u0627 u0647u062fu0641 u0628u0647u0628u0648u062f u0627u0628u0632u0627u0631u0647u0627u06cc u06a9u0627u0631u0628u0631u062fu06cc u0645u06cc u0628u0627u0634u062f. u06a9u062au0627u0628u0647u0627u06cc u0632u06ccu0627u062fu06cc u062fu0631 u0634u0635u062a u0648 u0633u0647 u062fu0631u0635u062f u06afu0630u0634u062au0647u060c u062du0627u0644 u0648 u0622u06ccu0646u062fu0647 u0634u0646u0627u062eu062a u0641u0631u0627u0648u0627u0646 u062cu0627u0645u0639u0647 u0648 u0645u062au062eu0635u0635u0627u0646 u0631u0627 u0645u06cc u0637u0644u0628u062f u062au0627 u0628u0627 u0646u0631u0645 u0627u0641u0632u0627u0631u0647u0627 u0634u0646u0627u062eu062a u0628u06ccu0634u062au0631u06cc u0631u0627 u0628u0631u0627u06cc u0637u0631u0627u062du0627u0646 u0631u0627u06ccu0627u0646u0647 u0627u06cc u0639u0644u06cc u0627u0644u062eu0635u0648u0635 u0637u0631u0627u062du0627u0646 u062eu0644u0627u0642u06cc u0648 u0641u0631u0647u0646u06af u067eu06ccu0634u0631u0648 u062fu0631 u0632u0628u0627u0646 u0641u0627u0631u0633u06cc u0627u06ccu062cu0627u062f u06a9u0631u062f.

u0633u062eu0646 u0645u062fu06ccu0631 u0639u0627u0645u0644

جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا

جشنواره تابستانه آموزشگاه رسا

جشنواره زمستانه

جشنواره زمستانه

همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای رسا با گروه ملی فولاد ایران

همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای رسا با گروه ملی فولاد ایران